Kuka Markus Vinnari

Olen kestävästä kehityksestä kiinnostunut kauppatieteiden tohtori, joka työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa taloustieteen osastolla. Tutkimushankkeeni käsittelevät kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia liittyen ruoankulutukseen sekä niitä menetelmiä joilla ruoankulutustapoihin voitaisiin länsimaissa vaikuttaa. Aikaisemmissa tutkimushankkeissani olen muun muassa ollut mukana kehittämässä erilaisia ympäristöindikaattorijärjestelmiä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä ollut pohdiskelemassa suomalaisten kulutustottumusten ja erityisesti ruoankulutuksen muutoksia.

Olen suorittanut kauppatieteiden maisterin opinnot kansantaloustieteestä Tampereen yliopistossa, diplomi-insinöörin tutkinnon bio- ja ympäristötekniikasta Tampereen teknillisellä yliopistolla ja kauppatieteiden tohtorin tutkinnon taloussosiologiasta Turun yliopistossa. Koulutustaustani heijastelee kiinnostustani kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin eli niin taloudellisesta, ympäristöllisestä kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Opintojani olen täydentänyt tutkijavaihdoilla Wageningenin yliopistossa Alankomaissa ympäristöpolitiikan osalta ja Kööpenhaminan yliopistossa Tanskassa eläinetiikan osalta.

Olen tutkimuksissani pyrkinyt ymmärtämään laajasti niitä trendejä joita ruoankulutuksessa ja erityisesti lihankulutuksessa on tapahtunut erityisesti Suomessa mutta myös laajemmin länsimaissa.

Olen kasvissyöjä, joka ei pelkää lähettää ruoka-annostaan ravintolassa takaisin kokille. Tästä todisteena olen saanut kiitosta Suomen ykköstason kokilta rakentavasta kritiikistä.